Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88



Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

De waarneming bij afwezigheid

De bereikbaarheid van therapeuten verschilt sterk per praktijk. Vraag er naar hoe een en ander geregeld is, als je vragen hebt bij acute klachten buiten de spreekuren om.

Meestal zal afwezigheid gemeld worden via de website of via de voicemail. Bij langere afwezigheid is er vaak een vervangingsregeling met een of meer collega’s. Sommige homeopaten hebben daarvoor ook een avond-/weekenddienst.

Klachten

Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door een gebrekkige communicatie. Als je ontevreden bent over de wijze van behandelen of bejegenen is het goed om dit direct te laten weten. Je kunt dan samen proberen om tot een oplossing te komen. Bij ernstig verschil van mening kun je contact opnemen met de klachtencommissie.

Reviews en kwaliteitsverbetering

Natuurlijk hoort men het ook graag als je tevreden bent. Het is fijn als je dan een korte aanbeveling wilt schrijven, met vermelding van je lichamelijke klacht(en) of de specifieke hulpvraag en de manier waarop dit is aangepakt en hoe lang het heeft geduurd voordat je verandering en verbetering hebt bemerkt.

Om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren ontvang ik ook graag opmerkingen over de dingen die je graag anders zou zien. Je kunt daarvoor het contactformulier gebruiken.