Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Is homeopathie voor iedereen een geschikte geneeswijze?

Ja, iedereen komt in aanmerking voor behandeling. Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. De homeopathische geneeskunst spreekt het herstelvermogen van het lichaam aan. Op die manier kan de oorzaak van ziekte en klachten worden aangepakt en wordt langdurige genezing bevorderd. Zowel de ziekte als de zieke mensen worden behandeld.

De homeopathische geneeskunst maakt gebruik van het principe dat een stof (een mineraal, plant of dierlijk product) die bepaalde verschijnselen veroorzaakt, ook in staat is dergelijke verschijnselen bij zieke mensen te genezen.

Omdat bij de behandeling de hele mens centraal staat, neemt een eerste consult bij Kroonhomeopathie al gauw anderhalf uur in beslag. Deze tijd is nodig om een inventarisatie te maken van de gehele gezondheidstoestand, inclusief die van de naaste familieleden. Ik schrijf vervolgens  een of meer geneesmiddelen voor die niet alleen gekozen zijn op de klacht of ziekte, maar dat ook passend bij de persoon in kwestie.

LEEFTIJDSFASEN

Vrouwen, mannen, baby’s, kinderen of ouderen hebben vaak specifieke problemen. Iedere leeftijdsfase brengt bepaalde ervaringen, maar ook bepaalde klachten met zich mee. Bepaalde onderwerpen hebben extra mijn aandacht:

Infertiliteit, zwangerschap en bevalling, baby’s en kleine kinderen, vaccinaties, problemen rond ontwikkeling en gedrag (concentratie- en aandachtsstoornissen) huidklachten zoals eczeem, allergieën, hormonale klachten rond menstruatie en overgang, vermoeidheid, depressie, fibromyalgie, artrose, diabetes en overgewicht.

Kinderen, die in de regel een hoge vitaliteit hebben, reageren vaak snel en gunstig op homeopathie en kunnen op deze manier gevrijwaard blijven van ‘antibioticakuurtjes’ en de bekende KNO- ingrepen als het verwijderen van de amandelen en het plaatsen van buisjes.

Tijdens de zwangerschap zijn homeopathische geneesmiddelen, mits door een deskundige voorgeschreven, niet gevaarlijk. Onder het tabblad Voorlichting vind je meer over de lezing en cursus over dit onderwerp.