Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon
Opium zaaddoos

De homeopathische definitie  van ziekte en gezondheid luidt:

Gezondheid is gelijkmoedigheid van het menselijk wezen. Ziekte is het niet in evenwicht zijn van de levenskracht. Genezing is de terugkeer naar harmonie met zichzelf en de hele wereld.

 

Wat is ziekte? Wat is gezondheid? De definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) is:

Gezondheid is de afwezigheid van ongemak en ziekte, wat betekent een fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.

Homeopathie gaat uit van eeuwenoude natuurwetten en de uitgangspunten, zoals door Samuel Hahnemann een paar honderd jaar geleden beschreven, zijn nog steeds actueel. De ontwikkelingen in de homeopathie hebben echter niet stilgestaan. Er staan ons veel meer middelen ter beschikking en door moderne communicatiemiddelen als computers en internet is het makkelijker geworden om kennis uit te wisselen over bijvoorbeeld analysemethodes of medische ontwikkelingen. Dit maakt enerzijds meer mogelijk, maar anderzijds maakt het de keuze voor een middel niet eenvoudiger. Homeopathie blijft mensenwerk, waarbij een goed contact tussen patiënt en behandelaar voorop staat. Jouw informatie is immers essentieel in de zoektocht naar het ‘similimum’, het homeopathische geneesmiddel dat het beste bij jou en jouw situatie past. Je wordt als patiënt betrokken bij je genezingsproces. Daarbij hoort ook een stuk voorlichting over het veranderen van leefwijze en  levenshouding, om klachten te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Homeopathie is een holistische geneeswijze. Dat wil zeggen dat we ziekte niet als een losstaand feit beschouwen, maar dat we naar de zieke in zijn totaliteit kijken. De mens is daarbij in wisselwerking met en wordt beïnvloed door de natuur. In de homeopathie zijn de begrippen gezondheid, ziekte en genezing processen die zich voordoen op een dynamisch niveau. De levenskracht (dynamus, ook wel Chi genoemd) vormt de verbinding van onze geest met ons lichaam als stoffelijk omhulsel. In gezonde toestand werkt dit behoudend en herstellend. Ziekte wordt gezien als een verstoring van de levenskracht, waardoor het zelfherstellend vermogen vermindert en klachten op fysiek, emotioneel of psychisch niveau kunnen ontstaan. Voordat er symptomen verschijnen op lichamelijk niveau kunnen we dit al zien aan verschijnselen op mentaal en psychisch niveau. We kunnen merken dat iemands energie verstoord is.

Homeopathie heeft een streepje voor op de reguliere manier van behandelen. Ook bij onbegrepen klachten en chronische vermoeidheid kan homeopathie helpen!