Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Lyme behandelen is een langdurig proces. De gevolgen van een tekenbeet kunnen lang doorwerken en de weerstand sterk ondermijnen. Het is in veel gevallen mogelijk om de ziekte de baas te blijven met een combinatie van klassieke homeopathie, orthomoleculaire therapie, coaching  en leefstijladviezen. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen.

Lyme is een multi-systeemziekte

De gevolgen van de ziekte van Lyme kunnen erg uiteenlopen: van langdurige vermoeidheid, pijn en concentratiestoornissen tot en met zeer ingrijpende neurologische problemen. Lyme behandelen is ingewikkeld, omdat er vaak heel verschillende klachten ontstaan, op zowel lichamelijk als emotioneel niveau. Er zijn vaak meerdere functiegebieden bij betrokken. Lyme is een Multi-systeem ziekte, die zich op individuele wijze,  op uiteenlopende gebieden openbaart.

Lyme diagnose

Regulier gezien heb je als Lymepatiënt een moeilijke weg te gaan. Dat begint al met het vaststellen van de diagnose. De veroorzaker van de ziekte van Lyme, een teek die besmet is met de Borrelia bacterie, wordt lang niet altijd opgemerkt. De zo kenmerkende rode ring of huiduitslag komt lang niet altijd voor. Daardoor wordt er vaak geen relatie gelegd tussen bestaande klachten en een mogelijke Lyme-infectie. Als er al getest wordt, is de uitslag vaak negatief, omdat de gebruikelijke testen niet altijd voldoen.

Enige tijd na de tekenbeet kun je griepachtige klachten krijgen, zoals hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijnen en vermoeidheid .Deze klachten verdwijnen vaak weer, maar als de Lyme-bacterie zich door het lichaam verspreid kunnen diverse symptomen ontstaan. Het kan leiden tot o.a. neurologische (zenuwstelsel/hersenen), dermatologische (huid), reumatologische (spieren en gewrichten), cardiologische (hart), opthalmologische (ogen) en psychiatrische klachten. Men onderscheidt 3 stadia: stadium 1 is de lokale infectie, stadium 2 de verspreiding van de spirocheet door het lichaam en stadium 3 is de chronische Lyme.

Antibiotica bij Lyme behandelen

Als de uitslag wel positief is, volgt volgens standaard protocol een antibioticakuur van 10 tot 14 dagen. De ene mens wordt ziek  en krijgt soms ernstige klachten. De ander ontwikkelt in het geheel geen klachten. Daarom is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de komende 4 jaar een onderzoek gestart naar de effectiviteit van het gebruik van antibiotica bij de ziekte van Lyme. Volgens het RIVM is er sprake van een “zorgelijke verviervoudiging van het aantal mensen waarbij zich- in meer of mindere mate- de ziekte van Lyme ontwikkelt. Het betreft ongeveer 25.000 mensen per jaar en dat is maar een fractie van de ruim één miljoen mensen per jaar, die een tekenbeet oplopen. In het buitenland (Duitsland en VS) wordt vaak voor een langere periode antibiotica gegeven en vaak combineert met verschillende soorten met elkaar, omdat in de praktijk blijkt dat 14 dagen soms onvoldoende is. Antibiotica pakt ook de goede bacteriën in de darmen aan. Combineer een antibioticakuur daarom met pre- en probiotica. Vraag hierover orthomoleculair advies. 

Lyme klachtenbeeld

Ondertussen kunnen er natuurlijk  allerlei klachten ontstaan, die echter ook overeenkomst tonen met andere ziektebeelden. Met betrekking tot vermoeidheid kan dit bijvoorbeeld samenhangen met medische aandoeningen, zoals bloedarmoede, tekorten aan bepaalde voedingsstoffen (met name B12 en magnesium), schildklieraandoeningen, suikerziekte, depressie, bepaalde slaapproblemen en hartproblemen of auto-immuunziekten.

Maar ook leefgewoonten, zoals slechte eet- en drinkgewoonten, te weinig slaap en te weinig lichamelijke beweging zijn vaak oorzaak van vermoeidheid. Een niet opgemerkte voedselintolerantie of een probleem met de opname en verwerking van voedsel en een verstoorde darmflora kan mede oorzaak zijn. Chronisch Vermoeidheid Syndroom of ME kenmerken zich door aanhoudende vermoeidheid en ook bij depressie en aanhoudende stress of burn-out,  is vermoeidheid een van de symptomen.

Wisselende symptomen bij Lyme

Bij de ziekte van Lyme komen vaak spier-en gewrichtsklachten voor, die zich tonen als reumatische aandoeningen, zoals artritis, artrose of slijmbeurs- of peesontstekingen. Ook is er vaak sprake van overprikkeling of storingen in de prikkeloverdracht door neurologische problemen. Dit kan leiden tot uitval m.b.t. bewegen of  spraak of men kan af en toe slechter zien. Vaak zijn er problemen met de blaas. Men moet dan veel vaker plassen of er treedt incontinentie op, of er zijn steeds terugkerende blaasontstekingen. De huid kan allerlei veranderingen ondergaan en gevoeliger gaan reageren op bijvoorbeeld zonlicht, of verzorgingsproducten. Kenmerkend is dat de huid dunner lijkt te worden en er ontstaat vaak eczeem, uitslag of psoriasis.

Reguliere manier van Lyme behandelen

Als iedere klacht als op zichzelf staand bekeken en behandeld wordt, kan dit er toe leiden dat de patiënt zich van specialist naar specialist beweegt, zonder in het geheel te verbeteren. Als een klacht plaatselijk is behandeld, volgt vaak een ander probleem. De lijst met mogelijke klachten is bijna onuitputtelijk.

Als lichamelijk onderzoek niets uitwijst, zal een huisarts vaak doorsturen naar een psycholoog, omdat het wel”tussen de oren” zal zitten. Het onbegrip van de medische wereld en van de directe omgeving worden dan als extra emotioneel belastend ervaren. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat iemand zijn of haar werk niet meer kan doen. Het vaak dan pas dat de persoon in kwestie kijkt naar andere wegen om uit de impasse te geraken. Hoe kun je Lyme behandelen? In het complementaire werkveld zijn vele therapieën mogelijk.

Welke complementaire Lyme-therapie kun je het beste kiezen, als het jou betreft?

Allereerst is het belangrijk dat de therapeut in kwestie uitgaat van een holistische visie en in systemen denkt. Een therapeut die er vanuit gaat dat Lyme te genezen valt met één enkel middel of een combinatie van middelen doet niets anders dan de reguliere geneeskunde. Het volgen van een Lymeprotocol met oog voor het versterken van de algemene weerstand heeft al meer kans van slagen. De therapeut zal ook oog moeten hebben voor psychologische aspecten en leefomstandigheden. Als patiënt kun je zelf heel veel doen door je leefstijl aan te passen en goede coaching daarbij kan je helpen. Het valt niet mee om de standaard aanbevelingen omtrent goede voeding, beweging en ontspanning op te volgen als je moe bent en pijn hebt. Toch kan ik uit eigen ervaring zeggen, dat dit wel de manier is die het meeste resultaat oplevert. Belangrijk is natuurlijk ook dat je een therapeut vindt die bij je past.

Lyme specialist

Ik heb bij de Stichting Ortho Health Foundation (SOFH) de training tot Lyme specialist gevolgd en ook diverse andere studiedagen met betrekking tot de ziekte van Lyme. De beste resultaten worden behaald met een combinatie van reguliere en complementaire behandelingen.

Volgens het zogenaamde MISAS protocol volstaat het niet om eenmalig een korte antibioticakuur te nemen, maar zijn er gedurende een langere periode meerdere antibiotica nodig. Er is namelijk vaak niet alleen sprake van de ziekte van Lyme, maar er kunnen ook allerlei co-infecties ontstaan. Omdat antibioticagebruik ook ongewenste bijwerkingen heeft, komen daar diverse suppletie aanbevelingen en een voedingsadvies bij, om de weerstand te optimaliseren. Het voorschrijven van antibiotica is voorbehouden aan artsen, maar als patiënt kun je overleggen of jouw behandelend arts de aanbevelingen voor antibiotica wil overnemen en de rest van de behandeling bij Kroonhomeopathie volgen.

Klassieke homeopathie bij Lyme

Homeopathisch gezien heeft Lyme veel affiniteit met het syphilitische miasma. Het begrip miasma zoals Hahnemann het hanteerde is synoniem voor: micro-organisme, bacterie, parasiet of virus.
Maar met ‘miasma’ bedoelde Hahnemann vooral de effecten van micro-organismen op de levenskracht, met inbegrip van de symptomen die op de volgende generatie(s) worden overgedragen.
Ziekteverwekkers, pathogenen zelf zijn niet direct verantwoordelijk voor ziekte, maar wel hun ziekteproduct, toxine of toxisch effect, vooral door onderdrukking. In deze zin is het miasma een verontreiniging, aantasting of stigma. De ziekteverwekker doden volstaat dus niet altijd, want het ziekte-product en de eventuele verzwakking van het organisme blijft. De levenskracht wordt door deze chronische infectie blijvend verzwakt. Het juiste middel moet ook gebaseerd worden op de hierdoor veranderde constitutie.

Meerdere miasma

Hahnemann maakte een indeling in drie groepen miasma: Psora, Sycosis, Syfilis. Later heeft hij daar ook Tuberculosis en Carsinosis aan toegevoegd. Hij vond hier ook passende geneesmiddelen bij. Andere homeopaten beschrijven ook andere vormen van miasma. Meerdere miasma’s kunnen binnen één persoon aanwezig zijn, maar het op dit moment sterkst aanwezige miasma bepaalt voor een groot deel de reactie op omgevingsfactoren en de ontvankelijkheid voor ontwikkelen van aandoeningen die binnen een bepaalde groep vallen. Hier speelt aanleg of zwakte in ons afweersysteem dus min of meer een bepalende rol en dit zou kunnen verklaren waarom niet iedereen de ziekte krijgt.

Syfilis

De symptomen van syfilis kenmerken zich, net als bij de ziekte van Lyme, door het sterk wisselende beeld. Vaak wordt ook in de reguliere geneeskunde bij Lyme-beschrijvingen de vergelijking met Lues ofwel syfilis gelegd. De beide spirocheten blijken een soort van broer en zus van elkaar te zijn. Mensen die tijdens hun eigen biografie of in het voorgeslacht (zeevaarders) met een syfilis besmetting te maken hebben gehad en daardoor de chronisch syfilitische miasmatische belasting met zich meedragen, zullen gevoeliger zijn voor de bijbehorende syfilitische ziektevormen.  De chronische gevolgen van de ziekte van Lyme karakteriseren zich door duidelijk syfilitische ofwel destructieve kenmerken. Door een chronisch syfilitisch miasmatische zwakte in het immuunsysteem zou je daardoor mogelijk aantrekkelijker zijn voor teken en een grotere gevoeligheid hebben voor het krijgen van klachten na een tekenbeet.

Emotionele oorzaken

Een andere (meer spirituele of psychologische verklaring) wordt ook wel gegeven op basis van karaktereigenschappen. Zoals ook bij veel auto-immuunziektes en vermoeidheidsziekten het geval kan zijn, gaat er vaak een periode van stress en zorgen vooraf aan het ontstaan van ziekte. Lymepatiënten hebben vaak moeite om hun emotionele grenzen af te bakenen, staan vaak langdurig voor anderen klaar en doen overal graag een schepje bovenop. Ze willen dingen extra goed doen door hun perfectionistische aard en gaan door waar anderen afhaken. Onder Lymepatiënten bevinden zich ook veel HSP-ers (hoog sensitieve personen). Omdat ze zich moeilijk afschermen voor invloeden van buitenaf, zouden ze ook bevattelijker zijn voor tekenbeten.

Homeopathische geneesmiddelen bij Lyme

In de eerste fase van de ziekte van Lyme komen naast de Borrelia-nosode ook de middelen in aanmerking die bij insectenbeten worden gegeven. Dit zullen vaak middelen van dierlijke of plantaardige oorsprong zijn (Hypericum, Staphisagia, Lachesis of Ledum). Naar gelang er in de tweede fase klachten ontstaan kunnen we deze begeleiden met middelen die op dat moment het beste passen en die affiniteit hebben met de aangedane lichaamsdelen of organen. In de derde, chronische fase is het van belang om een individueel passend constitutiemiddel te vinden. Uitgaande van de filosofie van de ziekteclassificatie combineren we dat ook met de syfilisnosode, vanwege de erfelijke dispositie. Soms kan ook een andere nosode nodig zijn.  Lyme laat zich immers bij iedereen in een  andere vorm en op eigen wijze zien en de beleving is bij iedereen anders. Toch zijn er wel een aantal middelen die vaker in aanmerking lijken te komen. Een middel dat vaker genoemd wordt is aurum-arsenicosum, vanwege de sterk syfilitische eigenschappen. Ook middelen uit de groep van heideachtige planten, de Ericaceae komen in aanmerking.

Orthomoleculaire geneeskunde bij Lyme

Orthomoleculaire geneeskunde richt zich vooral op het opheffen van voedingstekorten, door middel van de juiste voeding en supplementen. Naast de gebruikelijke basissuppletie zijn er een aantal kruidenmiddelen en greens die een bijdrage kunnen leveren aan het ontgiften en die een ontspannende werking hebben. Ook magnesium is een belangrijk supplement in de behandeling van Lyme. Omdat de symptomen die zich voordoen bij Lyme per persoon kunnen verschillen en iemand ook andere systeemziekten, zoals bijvoorbeeld, diabetes of reumatische artritis kan hebben, zal de suppletie op de persoon aangepast moeten worden. Er is namelijk, zeker bij het gebruik van kruidensupplementen, interactie mogelijk met reguliere medicatie.

Mijn eigen ervaring met de ziekte van Lyme

Zonder al teveel op details in te gaan, kan ik wel zeggen dat ik zo’n beetje alle meest genoemde symptomen op de symptomenchecklist van de ziekte van Lyme voorbij heb zien komen, sinds ik in 2008 besmet ben geraakt. Kernwoorden daarbij: overprikkeling, overspanning en uitval. Voor die tijd had ik net een periode waarbij ik mij een tijdlang optimaal fit voelde en het gevoel had dat het leven bij 50 begon. Ik had veel plezier in mijn werk als leerkracht basisonderwijs en kon dat goed combineren met het werk in de praktijk, mijn gezin en diverse hobby’s en studie. Zo goed zelfs dat ik het aantal uren voor de klas uit kon breiden en daarvoor in het nieuwe schooljaar zou verhuizen naar een andere school.

Tekenbeet niet opgemerkt

Waarschijnlijk heb ik in de voorjaarsvakantie een tekenbeet opgelopen. De eerste symptomen waren pijnlijke knieën bij het fietsen en een halve dag koorts en een paar dagen een wat grieperig gevoel. Maanden na de tekenbeet kreeg ik plotseling een viertal handgrote lichtroze plekken op mijn huid. De Lyme-test was positief en ik kreeg de standaard 14 dagen anti-biotica.

De start op de nieuwe school viel erg tegen, er was veel spanning onder het personeel i.v.m. de slechte reputatie van de school en een teruglopend kinderaantal. Als nieuwkomer deed ik natuurlijk erg mijn best, maar er was weinig vertrouwen onderling. Daarbij kwamen zorgen om de gezondheid van een van mijn dochters en ik kwam ook nog eens in de overgang en had regelmatig hevige hoofdpijnaanvallen. Logische gedachte was daarom dat het allemaal stress-gerelateerd was. Ik vond het steeds moeilijker om mijn aandacht te verdelen en te focussen en besloot te stoppen met de praktijk en mijn aandacht op school en gezin te richten. Dat bleek echter niet voldoende te zijn.

Toename van klachten

Er kwamen steeds meer lichamelijke klachten bij, die zich vaak tijdelijk en in aanvallen voordeden. Zoals diverse vormen van huiduitslag (rosacea en later psoriasis),een encefalitis, spit, gewrichtsklachten, darmklachten, krachtverlies in armen en benen, slechter zien, blaasontsteking en woordvindingsproblemen. Erg lastig als je voor de klas staat.

Zo goed en zo kwaad als het ging probeerde ik mijn werk vol te houden, maar was als ik thuis kwam zo uitgeteld, dat ik niet meer kon ontspannen en mijn slaappatroon was hevig ontregeld. Ik sliep onregelmatig en niet meer dan een paar uur per nacht. In overleg met de directie koos ik voor overplaatsing naar een andere school. Voor mijn klachten kwam ik achtereenvolgens bij de dermatoloog, bij de neuroloog en de reumatoloog terecht, die het verband met de ziekte van Lyme van de hand wezen. De antibioticumkuur zou voldoende zijn werk hebben gedaan.

Werk

Uiteindelijk kon ik mijn werk als leerkracht niet meer doen. Ik kreeg  steeds meer moeite met licht en geluid om mij heen, kon me niet meer concentreren en verloor het overzicht. Lichamelijk gezien  had ik veel gewrichtsklachten, last van een overprikkelde blaas en incontinentie en herhaalde blaasontstekingen. Bij de uroloog bleek dat er een sterk verhoogde spierspanning was. Bekkenbodemtherapie en fysiotherapie bleken daarbij eerder averechts te werken. Werken was echt niet meer mogelijk en door de loodzware vermoeidheid  werd autorijden een riskante bezigheid. Gesprekken bij de bedrijfspsycholoog gingen vooral over de combinatie werken en de last met betrekking tot de zorgtaken thuis. Reïntegratie mislukte, ik had regelmatig momenten van afwezigheid en was erg emotioneel. Uiteindelijk kon ik na een periode van ziekte met een afvloeiingsregeling stoppen met werken, omdat de school ophield te bestaan. De aandacht ging vervolgens naar de zorgtaken.

Herstel door homeopathie en voeding en suppletie

Het duurde vervolgens nog een tijdje voordat ik er aan toe was om echt zelf aan mijn herstel te gaan werken. De bovengenoemde karaktereigenschappen zijn zeker ook bij mij van toepassing en door mijn aandacht aan werk en anderen te geven, kwam ik er niet aan toe om te kijken wat ik zelf nodig had. Pas toen de bodem van de put echt bereikt was, ging de knop om en kwam ik terug bij mijn oude liefde, de homeopathie. Om de een of andere reden had ik me daar helemaal niet meer mee bezig gehouden. Ik nam mijn constitutiemiddel en een herhaling van de Borrelia-nosode en dat was de aanzet die nodig was voor herstel. Vanwege de hevige gewrichtsklachten bezocht ik een orthomoleculair seminar over artrose. Dat gaf nieuwe inzichten met betrekking tot voeding en suppletie. Ik vond bovendien een manier om zonder pijn te gaan sporten, waardoor ik ook letterlijk weer in beweging kwam.

Verbetering neemt tijd

Al na enkele maanden kon ik merken dat ik op de goede weg terug was. Om meer te weten te komen ben ik aan de opleiding orthomoleculaire geneeskunde begonnen. Ondertussen heb ik mij natuurlijk ook in de ziekte van Lyme en de bijkomende klachten verdiept. Het heeft ongeveer 5 jaar geduurd voordat ik kon zeggen dat ik zo goed als klachtenvrij was. Zo nu en dan merk ik, dat er wat klachten terugkomen. Dan weet ik dat ik mijn agenda even iets anders in moet richten en maak ik gebruik van homeopathische middelen die op dat moment goed passen en neem wat extra magnesium. Voor mij hebben kali-carbonicum, rhus-toxicodendron en sulphur en coffea het meeste effect gehad.

Positieve effecten

De ziekte heeft zeker ook goede dingen gebracht. Ik heb mezelf beter leren kennen en ben beter in staat om mijn grenzen te bepalen en op mijn gevoel af te gaan. Aan de andere kant  sta ik ook meer open voor het opdoen van nieuwe ervaringen en het uitbreiden van kennis. Ik kan zeggen dat ik meer in het nu leef en meer in staat ben om te genieten en met meer empathie naar anderen kijk. In 2012 heb ik met hernieuwd enthousiasme de praktijk weer opgevat. Mijn eigen ervaringen dragen er aan bij dat ik nu vanuit een breder perspectief kan kijken en ik hou me nu volop bezig met het uitdragen van een nieuwe passie, namelijk het voorkomen van ziekte en het verbeteren van gezondheid door middel van leefstijl- en voedingsadviezen. Met name dat laatste aspect heeft nu volop mijn belangstelling, omdat gezonde voeding veel klachten kan voorkomen en verbeteren.

 

5 Reacties op Lyme behandelen

 • Anita De Preter zegt:

  ik heb al 25 jaar reumatoide artritis. nu bleek 2 jaar geleden ook een besmetting met borrelia ooit te zijn geweest, waarvoor ik nooit ben behandeld. 2 jaar geleden, na een periode van stress, veel klachten zoals angsten, onwerkelijkheidsgevoel, linkerkant gezicht tintelend, hoofdpijn……. de lyme zou heropgeflakkerd zijn. ben nu 3 weken bezig met antibiotica kuur (3 baxters per dag). de klachten blijven echter vooral nu ook depressie en wanhoop, oncontroleerbare gedachten….
  misschien is homeopathie een oplossing???????

  • Marjon Kroon-Antonisse zegt:

   Zoals je wellicht al op mijn pagina over Lyme hebt gelezen, zijn er vaak meerdere homeopathische middelen en ook andere dingen, zoals suppletie en aanpassingen in de voeding nodig. Vaak is het nodig om te kijken hoe het met de conditie van de darmen is, omdat het afweersysteem voor 70% daar wordt geregeld. Na antibiotica is een goede probiotica in combinatie met prebiotica essentieel, maar er dient rekening te worden gehouden met bepaalde ziekmakende factoren, die ook moeten worden aangepakt. Je homeopaat zal daar hoop ik ook naar kijken. Ik ken de specifieke kenmerken van de casus van jouw zoon niet en kan daar dus moeilijk uitspraken over doen.

 • Debora zegt:

  Mijn zoon heeft al een poos Lyme
  Loop bij homeopaat 2 kuren gehad nu nummer drie
  Hopelijk slaat het aan.
  Heeft u nog tips?

 • Marjon Kroon-Antonisse zegt:

  Hallo Anita,
  Ieder verhaal is weer anders en om een goed beeld te kunnen krijgen van de eventuele homeopathische middelen die voor jouw persoonlijke situatie nodig zijn, is een uitgebreide anamnese nodig. Kijk maar eens onder het tabblad werkwijze, op de pagina over homeopathische ziekteclassificatie. Onder het tabblad afspraak maken vind je een voorbeeld van een vragenlijst, zoals ik die gebruik. Iedere homeopaat doet het weer anders, maar we kijken niet alleen naar het lichamelijke symptoombeeld. Ook de manier waarop jij je klachten beleeft, is belangrijk voor de keuze van passende middelen

 • J. S zegt:

  Zie vaak dat er geadviseerd word om naar een homeopaat of andere therapeut te gaan, maar wat als je ziekenfonds dat niet vergoedt en je met een minimum leeft..? ik heb er interesse in om Aurum arcenicosum te gaan gebruiken maar zie op internet niet echt de beschrijvingen erbij om hoeveel korrels en hoe vaak te gebruiken. Weet iemand de richtlijnen van dit homeopatische middel? ps. Wil dit tegen lyme gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.