Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Nascholing is belangrijk om op de hoogte te kunnen blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Het lidmaatschap van de NVKH verplicht tot nascholing en het bijwonen van minimaal 4 hele dagen per jaar, waarvan 1 of 2 dagen medisch, om te voldoen aan alle door de wet geëiste verplichtingen. Nu ik gestopt ben met de consulten ben ik, uit kostenoverweging, geen lid meer van een beroepsvereniging, maar blijf ik wel op de hoogte door het lezen van vakliteratuur.

In je keuze voor een therapeut kun je kijken of hij of zij is aangesloten bij een beroepsvereniging. Bij geregistreerde therapeuten kun je in aanmerking komen voor vergoeding van de consulten via je zorgverzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Voor orthomoleculair therapeuten kun je kijken bij de  beroepsvereniging MBOG.

Veel therapeuten verdiepen zich specifiek in bepaalde onderwerpen. In je keuze voor een bepaalde behandelaar, is het goed om hier naar te kijken en te vragen.

Ik ben ook Register Homeopaat, dat wil zeggen dat ik volgens de richtlijnen voor de Ziekteclassificatie werk (zie onder homeopathie). Ik heb aanvullende homeopathische en orthomoleculaire cursussen gedaan om de periode voor, in en rond de zwangerschap te kunnen  begeleiden.

Orthomoleculair gewichtsmanagement. In oktober 2013 ben ik geslaagd voor deze opleiding, die zich richt op het behandelen van de lichamelijke oorzaken van overgewicht.

Sinds april 2014 ben ik ook ‘Oerslank behandelaar’. Het Paleo of oervoedingsdieet is namelijk een manier van eten en drinken, waar veel mensen met gezondheidsklachten baat bij hebben omdat het weinig belastend is voor de regelsystemen in ons lichaam.

In januari 2015 ben ik begonnen met de herhaling van de opleiding Medische Basiskennis. De zorgverzekeraars hebben namelijk besloten dat ze vanaf 2017 alleen nog consulten gaan vergoeden van complementair werkende therapeuten, die aan de nieuwe strengere CPION/PLATO eisen voldoen. Daardoor hopen zij nog duidelijker een zeker kwaliteitsniveau aan te kunnen geven. In december 2015 heb ik deze opleiding afgerond met een diploma. Hiervoor wordt jaarlijkse nascholing verplicht gesteld.

Verder heb ik ieder jaar nog diverse orthomoleculaire en homeopathische seminars over diverse onderwerpen gevolgd. De focus lag daarbij vooral op de behandeling van darmproblemen (o.a. het FODMAP-dieet en probiotica) en laboratoriumdiagnostiek.

Ook ben ik mij nader gaan verdiepen in voedsel overgevoeligheden, darmdiagnostiek en behandeling van voedselintoleranties. Daarnaast heb ik extra scholing gevolgd voor de behandeling van de ziekte van Lyme.