Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Onderdrukking van ziekte is ook met homeopathie mogelijk. Soms is het prettig om symptomen te onderdrukken, maar om diepgaande genezing te bereiken is dit niet verstandig en zijn andere maatregelen nodig.

Iedereen kan wel eens ziek worden. Lang niet altijd is het nodig om op zo’n moment medicijnen te geven. Als het organisme in staat is om zelfstandig acute ziekte de baas te kunnen, blijven er als het goed is geen restverschijnselen over en wordt de weerstand versterkt.

lac delphinum

In de klassieke homeopathie wordt er vanuit gegaan dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft. In een gezonde situatie beschikt een mens over voldoende levenskracht en zelfherstellend vermogen om ziekte te kunnen overwinnen.  Soms echter wordt deze levensenergie verstoord en verzwakt. Een goed passend homeopathisch geneesmiddel kan dan zeer effectief zijn.

Reguliere medicijnen kunnen de klachten tijdelijk verlichten maar nemen de oorzaak niet weg. Bovendien kunnen ze ook schadelijke bijwerkingen hebben. Als acute klachten worden onderdrukt met medicijnen bestaat de kans dat aandoeningen zich herhaald voordoen of chronisch worden. Je komt zo steeds verder weg van een optimale gezondheid. 

De gehele mens staat centraal bij homeopathie!

In de klassieke homeopathie staat niet alleen de klacht of de ziekte centraal. Op grond van een totaalbeeld van lichamelijke en psychische klachten, de leefgewoonten en de persoonlijkheid schrijft de klassiek homeopaat een middel voor dat de hele persoon in evenwicht brengt. Als dat lukt, is de bron, de voedingsbodem voor het ontstaan van de klachten opgeheven. Deze zullen dan ook, mits er in het verleden geen onherstelbare schade aan het organisme is ontstaan, geleidelijk verdwijnen. Door verbetering van iemands algehele energie wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd en de natuur doet de rest.

Soms wordt nog gedacht dat homeopathie een geneesmethode is voor oppervlakkige aandoeningen. Niets is echter minder waar! De klassieke homeopathie is een ingrijpende geneeswijze, mits ze op een deskundige wijze wordt toegepast. De homeopathische ‘constitutiebehandeling’ is er op gericht om de algehele gesteldheid te verbeteren en de weerstand tegen allerlei ziekte–invloeden te vergroten. Er is dus ook een grote preventieve waarde. In een homeopatisch consult kijkt de homeopaat niet alleen naar de feitelijke klacht van het moment maar ook naar klachten die zich eerder voordeden, bijkomende klachten, het eet-, en slaapgedrag, de algemene energie, de gevoeligheid voor bepaalde (voedings)stoffen, het karakter en eventuele gedragsproblemen. Ook problemen van de moeder tijdens de zwangerschap en ziekten in de familie komen aan de orde. 

Euphrasia officinalis

Als het individuele beeld van de patiënt duidelijk is, past hier een specifiek middel bij. Dit is de reden dat tien patiënten met dezelfde aandoening van een klassiek homeopaat allemaal een ander middel kunnen krijgen. In principe krijgt de patiënt ook slechts een middel per keer. Deze keuze wordt gemaakt op basis van het ‘gelijksoortigheidprincipe”: een stof die bij gezonde mensen bepaalde symptomen teweegbrengt, kan deze symptomen bij zieke mensen genezen. Dr. Samuel Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, deed deze ontdekking rond 1800 en sindsdien is deze geneeswijze veelvuldig toegepast en steeds verder ontwikkeld.

In een homeopathische constitutiebehandeling (bij chronische aandoeningen of ter verhoging van de weerstand) zijn vaak meerdere homeopathische geneesmiddelen van verschillende oorsprong nodig. In acute situaties zijn het vaak plantaardige of dierlijke middelen die helpen. Als er rust in de situatie is ontstaan geven we vervolgens vaak een mineraal middel. M.b.t. erfelijke tendensen zetten we nosoden in. Volgens de methode van de ziekteclassificatie kunnen middelen ook in afwisseling met elkaar worden gegeven, waarbij er gelijktijdig op verschillende ziekteniveaus wordt gewerkt.

De basisstoffen van de middelen zijn verkregen uit de natuur. Door een ingewikkeld proces van verdunnen en schudden wordt de werkzaamheid van deze stoffen vergroot, terwijl de soms schadelijke bijwerkingen van de onverdunde vorm wegblijven. Dit proces heet potentiëren. De klassieke homeopaat maakt om deze reden meestal gebruik van midden en hogere potenties vanaf C. De keuze van de potentie verschilt per patiënt. De kunstmatige geneesmiddelziekte die in de vorm van het homeopathisch middel wordt toegediend moet het organisme prikkelen om tegen de eigenlijke ziekte in het geweer te komen. De vitaliteit en de aard van de ziektesymptomen van de patiënt bepalen de keuze voor een potentie die soms in een oplopende reeks gegeven wordt.

Ook onderdrukking mogelijk met homeopathie! 

In de apotheek en bij de drogist zijn de lagere D-potenties vrij verkrijgbaar. Deze worden naar aanleiding van een  klacht en niet op basis van een symptoombeeld gekozen en moeten vaak, meermaal daags, herhaald worden ingenomen. Het zal je na het lezen van bovenstaand verhaal hopelijk duidelijk zijn, dat het slechts een toevalstreffer is als deze lagere potenties een genezend effect hebben. In de meeste gevallen onderdrukken zij slechts de klacht. Nog minder resultaat mag je verwachten van de zogenaamde complexmiddelen, waarin een aantal middelen gecombineerd worden.