Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Onlangs heb ik een speciale PTSS trauma verwerking training gevolgd om mensen die leiden aan PTSS (post traumatisch stress syndroom) homeopathisch te kunnen begeleiden bij trauma verwerking. Vooral in de eerste uren of dagen na een traumatische gebeurtenis hebben we de beschikking over een aantal acutemiddelen die zeer effectief werken. PTSS openbaart zich echter vaak pas jaren later en vaak worden fysieke symptomen niet in verband gebracht met een schokkende gebeurtenis,die in het verleden heeft plaatsgehad.

Kroonhomeopathie

Kroonhomeopathie

Ook de kinderen van de persoon in kwestie kunnen leiden onder deze nare ervaringen, omdat ze vaak een stempel drukken op de sfeer binnen het gezin. In dergelijke gevallen van PTSS trauma  kan een constitutionele behandeling helpen bij het loslaten en verwerken en worden emoties in betere banen geleid, waardoor het emotionele en lichamelijke evenwicht hersteld kan worden.

Ook voor minder ingrijpende voorvallen, bij ongelukken in en om het huis, kun je een aantal van de belangrijkste middelen bij trauma, in de homeopathische EHBO-doos vinden. Een voorbeeld van een belangrijk traumamiddel is Arnica. De meeste mensen kennen dit middel alleen als middel bij fysiek trauma (zwelling, kneuzing), maar het is ook een uiterst belangrijk middel bij schrik.