Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Sepia, zeekat is een belangrijk middel in de homeopathie en daarom is het beeld uitgebreid beschreven in de verschillende Materia Medica. Het is een dier dat een sterke connectie heeft met emoties. Sepia heeft een hele fijne neus om te ruiken, ook voor de emoties van anderen. De inkt die zij spuit bevat phosphor (geeft licht) en cuprum (verkrampt). Als de liefde niet stroomt is er  STASE of stilstand (inktvis blijft onbewegelijk zitten in haar wolk van inkt): het ontbreken van stimulatie van vitale functies: geen anima, geen levenskracht: geen interactie met de omgeving. Dit uit zich in problemen op het hormonale vlak.

Essentie:

Onverschilligheid in het geven en ontvangen van liefde, door een gevoel van misbruik. Als reactie verlangen ze ernaar anderen aan te vallen op hun zwakste plekken. Sepia heeft een inwendig skelet (calc-carb uitwendig) en een scherpe tong.

Mentale beeld:

 • stasis, doordat hen niet toegestaan wordt, dat te doen wat ze in het leven nodig hebben
 • conflict tussen verzorging en onafhankelijkheid, hierdoor ‘indifference to loved ones’ en uitputting (worn out)
 • laag zelfbeeld, te lelijk voor mannen
 • sarcasme, precies de zwakke plek raken
 • aversion to coïtion, als het hart stroomt is er veel mogelijk, anders verdwijnt het lustgevoel
 • afkeer van eigen geslachtsorgaan
 • Ik ben altijd kwaad op mijn kind
 • Ik voel geen geluk en liefde meer
 • Ik moet altijd iets te doen hebben
 • Wil geen troost
 • belang van SPORT en DANSEN: in het begin kan de patiënt zich revitaliseren en haar stase opheffen door een flinke inspanning: ze herleeft hiermee. In een later stadium is de patiënt te oververmoeid en kan dit niet meer opbrengen.
 • PRIKKELBAAR: komen losser van gezin en familie te staan; gevolgd door depressie en onverschilligheid (uitputting door lange gevechten om onafhankelijk te willen zijn – ze hult zich als het ware in een donkere wolk met inkt: niet voelen); kan zich niet meer inzetten voor gezin of familie, wordt als een last ervaren.
 • Uitvliegen en schreeuwen naar haar kinderen, kan haar buien niet meer onder controle houden (aanvallen – dierlijk middel)
 • Hypergevoelig aan geluiden of muziek en aan geuren (kan hiervan overgeven).
 • SCHULDGEVOEL en AFZONDERING: patiënte is in tranen en sluit zich op om dat ze bang is voor deze veranderingen in zichzelf (menselijke kant van sepia).
 •  Zelfmedelijden. Uiteindelijk verdwijnt dit berouw voor haar prikkelbaar gedrag en ze verliest haar betrokkenheid met haar kinderen, haar man en haar familie (hult zich in een wolk van inkt = niet voelen). Ze is huilerig (puls) en troost helpt haar niet en toch kan ze niet alléén zijn.. Door gebrek aan inleving (emotionele wolk van inkt) kan ze de gekwetstheid van haar man en kinderen, die zich verloren voelen, met harde woorden en snijdende opmerkingen, belachelijk maken.(dierlijk middel: domineren door aan te vallen)

Oorzaken:

 • teleurstelling en verdriet, teruggetrokken, niet geuit (in het consult stromen tranen)
 • klachten t.g.v. woede en ergernis
 • aftappen van vrouwelijke energie
 • overvragen van vrouwelijke verzorgende energie, leidt tot onverschilligheid
 • klachten t.g.v. miskraam, bevalling, aborus provocatus (baarmoederenergie)
 • seksueel exces
 • verkrachting
 • hormoonbehandelingen, IVF
 • hysterectomie
 • botsing tussen verzorging en onafhankelijkheid (dilemma werkende moeder)
 • weeshuissyndroom, creche kind

SEPIA BIJ VOLWASSENEN

 • vrouwelijk” middel): hormonaal gestuurd
 • dierlijk middel: inwendig conflict tussen een dierlijke kant en een menselijke kant.
  Het dierlijke staat voor competitief zijn, opgemerkt willen worden en aantrekkelijk en interessant gevonden willen worden.
  Aan de andere kant kunnen ze hardvochtig zijn, vals en agressief zijn als ze hun doel niet kunnen bereiken.
  De menselijke kant geeft hun het gevoel van schuld en berouw.
  De uitlokkende factoren zijn ontgoochelingen in de liefde of loopbaan, als ze in hun eergevoel zijn aangedaan of als ze zich aangevallen voelen.
 • Door stress, verdriet en ontgoochelingen (uitputting) krijgen we een ommekeer: ze worden gesloten, in zich zelf gekeerd en ontroostbaar maar willen niet alléén zitten (wolk van inkt: emotionele onzichtbaarheid) DD nat-mhuidproblemen als psoriasis of schimmelinfectie (uitputting van weerstand), 
  Sepia is een heldere en kleurrijke inktvis, die zich hult in een donkere wolk van inkt bij een aanval.
  Ze voelt zich in haar territorium bedreigd en wil niet ongevraagd benaderd worden.
  Een inktvis in de homeopathie voelt zich vlug in het nauw en afhankelijk: d.w.z. financieel of emotioneel en zal alles doen om terug onafhankelijk te worden bv gevoelens van emancipatie.

Fysiek:

 •  perifeer uit zich dit door symptomen die zich normaal bij een zwangerschap voordoen (uitputting omdat alle energie van de vrouw naar de foetus gaat)
 •  ondervoeding en laksheid van de weefsels (steunweefsels bv schaambeen bij zwangerschap) en de gladde spiervezels (bloedvaten, darm, baarmoeder) en vooral verminderde functie hormonaal en seksueel
 •  uitzakking van baarmoeder (gedeeltelijk opgevangen door de benen te kruisen) met neiging tot abortus vooral in de 6de maand
 •  uitzakken van de darm (prolaps)
 •  zwakke blaas-sphincter (kringspier om de urine in de blaas te houden)
 •  verstopping (constipatie door gebrek aan peristaltiek: de voortstuwende contractiegolven ontbreken)
 •  spataders (kleppendestructie van de aders)
 •  weefsels die hun steun en structuur verliezen (dystrofie of wegkwijnen van borstklierweefsel)
 •  wegvallen van de hormonen: menopauze met circulatie problemen (opvliegers, wisselende temperatuur van de ledematen en neiging tot flauwvallen)
 • hoofdpijn: mentaal uit zich dit gebrek aan vitalisatie in onverschilligheid en ontoegankelijkheid, in een beneveld en duf hoofd (emotionele uitputting: wolk van inkt)
 • menstruatieklachten
 • huidproblemen als psoriasis of schimmelinfectie (uitputting van weerstand)
 • bedwateren door de zwakke sphinctertonus van de blaas
 • STASIS in het kleinbekken: vooral hormonaal slecht functioneren (progestageen dominantie): de maandstonden zijn verstoord, geen zin om te vrijen en zelfs de zwangerschap verloopt moeilijk.
 •  Functiestoornis van de gladde spiercellen (effect van dit zwangerschapshormoon progestageen)
 • darm: obstipatie, t.h.v. de baarmoeder: prolaps of verzakking en verlies van urine bij hoesten (caust), lachen, iets zwaars opheffen (buikpers)
 • bloedvaten: afsluiting van kleine eindvaatjes in de handen met koude en paarse verkleuring van de vingers (raynaud).
 •  duizelig bij hurken en zwijmelen bij het rechtstaan.
 •  Gespannen borsten voor de menstruatie (PMS door progestageendominantie) en later in haar leven verlies aan vet en steunweefsel en de borsten verkleinen.
 •  Bruine pigmentatie vlindervormig t.h.v. aangezicht alsof bij de zwangerschap (hormonaal)
 • Hoe zien ze eruit?
  lang, jongensachtig met smalle heupen, slank, tenger en pezig met kleine borsten en een getaand hoekig en wat hard aandoend aangezicht, vaak in donkere of zwarte kledij
  of juist een ronde wat plompe dame met een zorgelijk gezicht (vroeger beeld van ploeterende moeder die met de hand de was doet voor haar kroost)

SEPIA ALS BABY EN KIND

Mentale symptomen:

Sepia is niet zo frequent als kinderremedie.

Als baby:

Normaal begint vanaf de tweede maand bij een baby de emotionaliteit zich te ontwikkelen: met glimlachen, geluidjes en reikende handjes wordt de aandacht van de moeder getrokken. Bij sommige baby’s zoals Sepia en Lycopodium is het normale verloop van deze ontwikkeling verstoord.
De sepia baby geeft een trieste, afstandelijke indruk; hij doet onverschillig en glimlacht zelden. Het is een baby die snel angstig is.
Hij lijkt kalm en passief, hij beweegt weinig gedurende de eerste maanden.
Wanneer men hem alleen laat, is de eerste reactie er één van angst, maar het went snel, zodat het geen probleem is rustig in zijn hoekje te blijven.
Hij huilt veel en troosten verergert. Hij is gevoelig voor muziek. Wipt graag op de arm.

Als kind:

Weeskinderen, kinderen van ouders die veel uithuizig zijn, gescheiden ouders, verwaarloosde kinderen, DD Magn.
Timide, introverte kinderen. Gevoelige kinderen. Negatieve houding t.o.v. alles.

Onverschillig, humeurig, nerveus en hebzuchtig.
Vermoeide en vermoeiende kinderen.
Rustig, houdt alles in de gaten.
Ze hebben op jonge leeftijd soms een volwassen gedrag: koel, zonder emoties.
Zijn meer teruggetrokken en verlegen.
Wanneer ze ziek zijn, kunnen ze aan de ouders hangen.
In normale omstandigheden echter zijn ze niet affectueus: oogcontact bijvoorbeeld is bij hen moeilijk vol te houden, het lijkt te veel energie te vragen.
Ook lichamelijk contact hebben ze niet graag, wanneer je ze op schoot wil nemen, duwen ze je weg en zoeken ze een veiliger heenkomen. Houden niet van knuffelen.

Algemeen voorkomen:

Magere, slecht uitziende, bleke of geelachtige baby’s
Dikke buik t.g.v. de slappe buikmusculatuur en de constipatie.

Lichamelijke symptomen:

Hoofd:

Laattijdig sluiten van de fontanellen.
Transpireren van het hoofd bij het inslapen.
Bruingrijze melkkorst.

Ogen:

Nieuwsgierige, observerende blik

Neus:

Recidiverende rhinopharyngitis met halsklieren.
Postnasale geelgroene catarre.

Urinewegen:

Slecht ruikende urine

Ademhaling:

Frequente luchtwegen- en darminfecties
Slepende en recidiverende kinkhoest (Sanguinaria)
De hoest gaat gepaard met heesheid en is erger voor middernacht.
Na elke verkoudheid blijven ze hoesten.

Ledematen:

Musculaire hypotonie (zwakke spiertonus)
Slecht ruikend zweet: eerst de voeten, later de oksels

Slaap:

Tijdens de dag slapen ze goed, ‘s morgens blijven ze lang slapen en ‘s avonds vallen ze vroeg in slaap, maar in het midden van de nacht worden ze wakker.
Transpireren in het begin en tijdens de slaap.

Huid:

Veel huidproblemen
Geelbruine (café au lait) vlekken
Neonatale icterus (geelzucht bij pasgeborene)
Eczema
Psoriasis
Droge jeukende erupties op de neuspunt, rond de mond, in de gewrichtsplooien en t.h.v. de genitaliën, < in de winter
De jeuk verergert in open lucht en betert in een warme kamer

Algemeen:

Kouwelijkheid
Zwakke musculatuur.
Ze zijn graag buiten.
Ze houden niet van warmte: ze zweten dan gemakkelijk over het hele lichaam, soms met uitzondering van het hoofd.
Fysiologische icterus

Voeding: Houden van zure zaken: fruitsap (ook van citroen of grapefruit), yoghurt, vinaigrette, augurken Afkeer van melk en verergering door melk.
Bij kinderen zien we aanvankelijk géén stase:
ze zijn enthousiast, levendig en gevoelig en vaak het middelpunt van de belangstelling (willen aantrekking: dierlijk middel);
echter door ANGSTEN ontstaat er een overprikkeling en overgevoeligheid, wat al vlug leidt tot uitputting.( vlg. “acidums”).

MANNEN

Er is een verstoring van de mannelijke identiteit. Ze kunnen wat verwijfd overkomen; d.w.z. mentaal wat zwakker en kwetsbaarder, minder zelfverzekerd en hebben minder “mannelijke kracht”(hormonaal). Dit beeld kan men ook zien bij puls, staph, of gels. De patiënt komt uitgeput en stuntelig over en wekt medelijden op. Hij worstelt op zijn werk om overeind te blijven en verlangt er naar om zijn werk op te zeggen en de verantwoordelijkheden af te geven (terugtrekken in zijn wolk van inkt). Hij komt niet goed uit de verf.