Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Vitamine D

Vitamine D gebrek komt nog steeds voor in Nederland. Steeds meer komt men tot inzicht dat een tekort een belangrijke rol heeft bij het ontstaan van allerlei aandoeningen. Preventief gebruik kan mogelijk een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de algemene weerstand en de vatbaarheid voor ziektes daarmee verlagen.

Hormoonfunctie

De actieve vorm van vitamine D in het lichaam, calcitriol, is officieel eigenlijk geen vitamine, maar een hormoon, dat we zelf, via de huid, aanmaken onder invloed van zonlicht en dat we op kunnen nemen via voeding en supplementen. Op PubMed zijn ongeveer 33.800 publicaties verschenen over de werking van vitamine D. De reguliere geneeskunde erkent het belang van vitamine D suppletie bij bepaalde doelgroepen. De aangehouden minimale waarden liggen  echter enigszins lager dan de Orthomoleculair als wenselijk geachte hoeveelheden.

Vitamine D in de basissuppletie

Orthomoleculair gezien behoort vitamine D zeker tot de basissuppletie. Basissuppletie is een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voeding, maar kan deze nooit vervangen. Informeer je daarom ook over gezonde voeding en kies vooral natuurlijke bronnen als groente, fruit, peulvruchten,  vis, vlees, noten en zaden.

Vitamine D in voeding

Vitamine D3 komt alleen voor in dierlijke vetten (vette vis, vlees, volle melkproducten, eieren)  en in Nederland wordt vitamine D aan margarine,halvarine en bak- en bom raadproducten toegevoegd.   Ook aan kunstmatige zuigelingenvoeding en opvolgmelk wordt vitamine D toegevoegd. Daarnaast zijn er (zuivel)producten voor kinderen te koop met extra vitamine D. Vitamine D uit voeding wordt voor ongeveer 50% in het lichaam opgenomen. Bij vitamine D uit supplementen is dit 55-99 %. 100 g haring bevat 800 IE, zalm 450 IE. Twee sneden brood, verrijkt met vitamine D verrijkte margarine: 20-30 IE.

Krijg jij voldoende vitamine D binnen?

Doe de vitamine D test: http://www.vitamine-info.nl/hoeveel-heb-ik-nodig/vitamine-d-test/

Tekorten

Tekorten worden in verband gebracht met milde tot ernstige aandoeningen en kunnen tot afwijkingen in de ontwikkeling leiden. Een normaal vitamine D niveau (gemeten in het bloed) zou regulier gezien minimaal 25 Ng/ml OH D3 moeten zijn. In Europa en N-Amerika staat de zon alleen in de zomer tussen 11 en 3 uur, 45° of meer boven de horizon. Advies is daarom, voor mensen met een lichte huid, om in de winter extra vitamine D3 te nemen (1000-4000 IE). Bij een donkere huid of als men het hele jaar kantoorwerk doet of bedekkende kleding draagt, is het advies om het hele jaar door extra vitamine D te nemen. Bij het ouder worden neemt bovendien het vermogen om het zelf aan te maken af.

 Supplementen

Vitamine D komt voor als D2 ( ergocalciferol) en als D3. D3 cholecalciferol is de (10 x)beter opneembare vorm, omdat het zich veel gemakkelijker bindt aan de vitamine D-receptor.

In supplementen komt 5 mcg overeen met  200 IE. Het is verkrijgbaar in druppelvorm of in capsules. Bij voorkeur in te nemen bij een maaltijd die ook wat vet bevat.

Optimale hoeveelheid

Optimaal worden hoeveelheden genoemd tussen de  minimaal 30-80 Ng/ml . Dit zijn  veilige hoeveelheden. Onderzoek onder traditioneel levende Maasai en Hadzane volken in Afrika liet zien dat zij 48(23-47)Ng/ml en 44 (28-68)Ng/ml vit D in hun bloed hadden. Deze mensen hebben een donkere huid en vermijden direct zonlicht. De maximale dagelijkse hoeveelheid is daarom gesteld op 50 mcg. In bepaalde omstandigheden, zoals bij kinderen van 1 tot 6 jaar, zwangeren, borstvoeding gevende moeders, vrouwen van 50 jaar en ouder  en mannen van 60 jaar en ouder,  worden hogere hoeveelheden aangeraden. Vegetariërs doen er verstandig aan om extra vitamine D te nemen, omdat zij weinig via de voeding binnen krijgen.

De aanvaardbare bovengrens van de vitamine D-inname voor volwassenen en kinderen van 11 t/m 17 jaar is 100 microgram per dag. Voor kinderen van 1 t/m 10 jaar is de grens 50 microgram per dag en voor kinderen tot 1 jaar is de bovengrens 25 microgram (EFSA, 2012).

Een pasgeboren baby heeft voldoende aan 400 IE (10 mcg) per dag, maar de behoefte neemt al gauw toe met de toename in gewicht. Vanaf 1 jaar wordt daarom 1000 IE (25 mcg) aanbevolen.

N.B.: Multivitaminen en andere complexmiddelen bevatten vaak al een bepaalde hoeveelheid vitamine D. Dit verschilt erg per merk en product. Hou hier dus rekening  mee, als u extra vitamine D gaat nemen.

Interacties en contra-indicaties

Contra-indicaties zijn bekend bij hypercalcemie (kalkafzettingen in het lichaam) Bij hoeveelheden boven 4000 IU treedt soms irritatie en tachycardy op.

Interacties: anticonvulsiva, anti-epileptica, isoniazide en orlistat kunnen de vitamine D-status negatief beïnvloeden.  Cholesterolverlagende medicijnen (cholestyramide, colestipol) en mineraalolie laxantia verlagen de opname van vitamine D. Extra inname van vitamine D kan dan gewenst zijn.

N.B.: sommige mensen hebben een genetische afwijking die problemen geeft met de opname van vitamine D. Hun klachten kunnen bij een te hoge inname van vitamine D verergeren.

Ik adviseer om voorafgaand aan suppletie te testen en dit na een periode van inname na enkele maanden weer te herhalen.

 Osteoperose

Vitamine D zorgt samen met calcium voor sterke botten. De vorming van de actieve vorm wordt gestimuleerd door een ander hormoon, namelijk het parathyroïdhormoon (PTH) en geremd door een stijgende calcium- en fosfaatspiegel. Calcitriol stimuleert de absorptie van calcium uit de darm en zorgt ervoor dat er voldoende calcium aanwezig is voor de mineralisatie van bot. Uit onderzoek blijkt dat vitamine D in combinatie met calcium botverlies kan beperken en een positieve invloed heeft op de botdichtheid. Daarnaast kan vitamine D in combinatie met calcium het risico op botbreuken verkleinen.

Onderzoek naar suppletie bij ouderen en anorexiapatiënten  laat zien dat het daarmee vallen en breuken kan voorkomen en laat een afname in het ontstaan van heupfracturen zien. Vroeger kwam , als gevolg van een gebrek aan vitamine D, de aandoening Rachitis veelvuldig voor, waarbij vervorming van botten optrad.

De gezondheidsraad adviseerde in 2008 algemeen om 20 mcg per dag te nemen ter versterking van de botten.

Spierfunctie

De actieve vorm van vitamine D beïnvloedt ook de spierfunctie. Een tekort kan gepaard gaan gepaard met spierzwakte en spierkrampen. Voldoende vitamine D in het lichaam zorgt voor een beter evenwichtsgevoel, waardoor het risico op vallen kleiner is.

Cardiovasculaire aandoeningen

Een lage vitamine D-status wordt in verband gebracht met een hogere sterftekans als gevolg van hart- en vaatziekten( hoge bloeddruk, coronair vaatlijden, cardiomyopathie) en diabetes (I en II).

 Werking van de Alvleesklier: Insulineresistentie

Opmerkelijk is dat diabetes type 1 het meest voorkomt in Scandinavische landen en het minst in de zuidelijke landen. Het lijkt er op dat hoe minder zonlicht en dus hoe minder vitamine D-aanmaak, hoe groter dan kans op het ontwikkelen van diabetes type 1. Diabetes type 1 ontstaat door een fout in het eigen afweersysteem, een auto-immuunreactie. Hierdoor worden bepaalde cellen vernietigd en wordt er geen insuline meer aangemaakt. Vitamine D speelt mogelijk een rol in het tegengaan van deze reactie. Verschillende onderzoeken laten daarnaast verbanden zien tussen een lagere vitamine D-status en een verhoogde kans op het ontstaan van diabetes type 2. Dit onder andere door een verhoogd glucosegehalte van het bloed bij een lagere vitamine D-status.

Immuunsysteem: Weerstand tegen Bacteriële en virale infecties.

Er is sterk bewijs dat vitamine D een rol speelt in het immuunsysteem, oftewel de weerstand. De omzetting naar de actieve vorm van vitamine D in de witte bloedcellen zorgt voor zogenaamde ‘cellulaire immuniteit’. Dit proces wordt in werking gezet door het stimuleren van de productie van een antimicrobieel eiwit, dat bacteriën onschadelijk maakt

Het produceert cathelicidine LL-37, polypeptiden met antimicrobiële en anti-endotoxine eigenschappen, die daarmee de vorming van cytokinen tegengaan. Cytokinen zijn belangrijke ontstekingsmarkers.

 Een specifiek eiwit, de vitamine D-receptor (VDR) kan pas actief worden als voldoende vitamine D in de cellen aanwezig is. De functie van VDR is bepaalde genen tot expressie te brengen, bijvoorbeeld voor de productie van cathelicidine LL-37 in immuuncellen wanneer die in het geweer moeten komen tegen bacteriën, virussen of schimmels. Cathelicidine heeft dus een antibiotische werking. Het helpt de cel om indringers te vernietigen. Hierdoor kan voorkomen worden dat men ziek wordt. Meer onderzoek is nodig om de precieze rol van vitamine D in het immuunsysteem te achterhalen.

 Zwangerschap

Voor de expressie van genen en de ontwikkeling van de foetus is vitamine D erg belangrijk. Suppletie met vitamine D bij zwangere vrouwen blijkt een aanzienlijke afname te laten zien in complicaties, zoals: keizersnede, vroeggeboorte,laag geboortegewicht,  pre-eclampsie.

Hersenen, Hersenfunctie

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine, net als vitamine A, E en K. Deze vitamines spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen. Meerdere studies laten verbanden zien tussen een lagere vitamine D-status en cognitieve achteruitgang. Een tekort wordt daarom ook in verband gebracht met het ontstaan van neurologische aandoeningen zoals autisme, dementie (Parkinson, Alzheimer)  en achterstand in de taalontwikkeling. Ook bij MS lijkt een lage vitamine D-spiegel vaker voor te komen.

Depressie

Een onderzoek liet zien dat een vitamine D-tekort het serotoninegehalte kan verlagen. Een serotoninetekort wordt in verband gebracht met het ontstaan van verschillende vormen van depressie. Mensen met voldoende vitamine D in het bloed hebben minder vaak depressieve gevoelens, laten meerdere observationele studies zien. Hoe vitamine D invloed kan uitoefenen op de hersenen is nog vrij onbekend.

 Huidveranderingen

Vitamine D beschermt ons ook voor de invloed van UVB straling uit zonlicht. Dit is belangrijk om het ontstaan van melanomen tegen te gaan.

Veel inflammatoire huidziekten zoals AD, psoriasis en rosacea wordt gekenmerkt door ontregelde synthese van AMPs (Antimicrobiële peptiden, essentiële factoren in huid-aangeboren immuniteit). Cathelicidine LL-37 is een belangrijk AMP gevonden in de huid. Vitamine D zorgt voor de aanmaak van dit stofje.

Kanker

Aan veel vormen van kanker lijkt een bacteriële of virale infectie vooraf te zijn gegaan. Gezien de rol van vitamine D bij het verhogen van de weerstand, is het waarschijnlijk een belangrijk wapen in de strijd tegen kanker. Bij 15 soorten kanker, waaronder prostaatkanker heeft de extra inname van vitamine D al positieve resultaten laten zien.

Door de regulering van de celdifferentiatie en celproliferatie heeft vitamine D een preventief effect op kanker. Verschillende soorten kanker beginnen met een ontsteking en vitamine D speelt een rol bij het remmen van ontstekingen. Het KWF heeft groot onderzoek gedaan naar vitamine D. Een van de belangrijkste conclusies is dat vitamine D colonkanker mogelijk kan voorkomen. Meerdere onderzoeken tonen verbanden aan tussen vitamine D en het ontstaan op o.a. prostaat-, borst- en colonkanker..

Artikelen:

Vitamine D en ernstig zieke kinderen

18 december 2012

Ernstig   zieke kinderen hebben vaak een tekort aan vitamine D. Bovendien kan dit   tekort leiden tot een verergering van de ziekte.In de   periode van 2005 tot 2008 werden 300 ernstig zieke kinderen geselecteerd die   verbleven op een intensive-care afdeling van een van de zes deelnemende   ziekenhuizen. De kinderen waren jonger dan 17 jaar. Bij allen werd de vitamine   D-concentratie bepaald. Van de kinderen had 69% een vitamine D-spiegel lager   dan 50 nmol/l. Een lagere bloedspiegel was onafhankelijk geassocieerd met een   langer verblijf op de intensive-care. Bovendien bleken ze slechter te scoren   op de Pediatric Risk of Mortality Scorelijst die de ernst van een ziekte   weergeeft.
McNally JD, Menon K, [..], Doherty   DR; on behalf of the Canadian Critical Care Trials Group. The Association of   Vitamin D Status With Pediatric Critical Illness. Pediatrics   2012; 130(3):429-436

 

Coeliakie Vitamine D en K belangrijk voor kinderen met coeliakie

18 december 2012

Kinderen   met coeliakie  (glutenintolerantie) hebben   vitaminen nodig om botverweking en osteoporose te voorkomen.
Dit blijkt uit een studie waaraan 43 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar   deelnamen. Ze leden aan coeliakie en hadden een verminderde botmassa.
De studie toonde aan dat de kinderen minder dan 50% van de aanbevolen   dagelijkse hoeveelheid vitamine K binnenkregen. Daarnaast hadden ze een   vitamine D-tekort. Volgens de Amerikaan dr. Mager moeten kinderen met deze   aandoening extra vitamine D en K innemen.
De verminderde botmassa wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een slechte   inname en verminderde absorptie van vitaminen en mineralen. Toevoeging van   vitamine D en K kan botbreuken en osteoporose voorkomen.
Mager DR,   Qiao J, Turner J. Vitamin D and K status influences bone mineral density and   bone accrual in children and adolescents with celiac disease. Eur   J Clin Nutr 2012; 66(4):488-95

Bronnen:

Verschillende publicaties op PubMed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx?gclid=COGu9v7biLUCFYLHtAodo0MAjQ

IOM (Institute Of Medicine). Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D: Washington, DC, 2011
KWF Kanker Bestrijding. De relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D. Augustus 2010
www.diabetesfederatie.nl

http://www.vitamine-info.nl/nieuwsartikel/article/wat-doet-vitamine-d-126/

Manon Verheul. E-book vitamine D. Website: www.voedingonline.nl