Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

De behandeling in mijn praktijk Kroonhomeopathie rust op drie belangrijke pijlers: homeopathie, voeding en suppletie.

N.B.: vanaf november 2018 doe ik geen consulten meer. Als je op zoek bent naar een therapeut die je kan helpen bij je klachten, heb je er misschien wat aan om het onderstaande te lezen. Ik heb altijd volgens een bepaald stappenplan gewerkt, maar collega’s kunnen een heel andere werkwijze hanteren.

In het eerste consult hoort er veel aandacht te zijn voor je hulpvraag en zal de therapeut  goed in kaart moeten brengen wat er aan je klachten vooraf is gegaan. Als je van te voren vragenlijsten invult, kan er effectief gebruik worden gemaakt van de beschikbare tijd. Geef bij het maken van een afspraak aan of je homeopathie, orthomoleculair of andere behandelvormen wilt. 

ANAMNESE HOMEOPATHIE 

In mijn werkwijze als homeopaat kijk ik naar de hele mens op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ik zal daarom vooral tijdens het eerste consult heel veel vragen stellen. Die informatie is nodig, om tot de keuze van een goed passend homeopathisch middel te komen. 

Na deze uitgebreide anamnese zoek ik een homeopathisch middel dat het meest bij jou en je situatie past. De lengte van de behandeling verschilt per persoon en klacht. Het kan nodig zijn om met meerdere middelen te ondersteunen. Bij acute klachten zijn er vaak duidelijke symptomen en kan een enkel middel vaak snel, soms binnen enkele minuten of uren verlichting brengen. Bij chronische klachten, die vaak al langere tijd bestaan, duurt de behandeling langer en zijn meerdere afspraken nodig. Tijdens de vervolgconsulten vraag ik naar de waargenomen veranderingen. Het is goed om dingen die je opvallen even kort te noteren.

crotalus horridus

Na de  inname van het homeopathische geneesmiddel (of combinatie van middelen) zal in de regel na twee, vier of zes weken een vervolgconsult worden gepland. In dit gesprek zal ik samen met jou trachten in kaart te brengen, wat er sinds de inname van het middel ten aanzien van je klachten is veranderd. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek zal ik besluiten, welke vervolgstappen moeten worden genomen. Het kan zijn dat het middel moet worden herhaald in een gelijke, lagere, of hogere potentie, of dat een vervolgmiddel noodzakelijk is. Met name wanneer ‘de zaak in beweging is’ kan het gewenst zijn om juist af te wachten en af te zien van inname van hetzelfde of een ander middel.

ANAMNESE ORTHOMOLECULAIR

Voeding kan oorzaak van ziekte zijn, maar kan ook worden ingezet als medicijn. Als je gedurende een week een voedingsdagboek bij houdt, kan ik analyseren waar mogelijke tekorten of overmaat een rol spelen en waar aanpassingen nodig zijn. Bij bepaalde aandoeningen is het verstandig om sommige voedingsmiddelen te vermijden. Aanvulling met orthomoleculaire supplementen kan dan nodig zijn.

 LEEFSTIJL EN VOEDING

Ik werk, altijd in overleg met jou, volgens een bepaald stappenplan.Naast het homeopathische deel van de behandeling geef ik ook adviezen om tot een verandering in leefstijl en voedingsgewoonten te komen. Met name voedingsgewoonten kunnen een blokkade vormen en een continue laaggradige ontstekingstoestand veroorzaken, die klachten kan veroorzaken en in stand houden. Vooral op de gebieden voeding en beweging valt veel winst te behalen. Als je ziekmakende invloeden en/of omstandigheden kunt vermijden en bepaalde gewoontes aan kunt passen, kan dit bijdragen aan een snelle genezing en een verbetering van je totale welbevinden.

N.B.: Het uitvragen van de gewoontes ten aanzien van eten en drinken is ook onderdeel van de homeopathische anamnese en kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de keuze van het passende homeopathische middel.

Voor korte algemene vragen kun je telefonisch contact opnemen via 0610721588 of gebruik het contactformulier.